تحقیق

زمینه های مورد علاقه د کتر حمیدرضا ایرانی مدیریت بازاریابی، رهبری، تصمیم گیری، سخاوت در سازمان و روش پژوهش می باشد. تمرکز اصلی فعلی ایشان پاسخگویی به این سوالات است:

1- چگونه می توان ارزیابی جامع وضعیت بازاریابی سازمانها را با توجه به سطح بلوغ آنها انجام داد؟ و چگونه راهکارهایی برای بهبود آن ارائه نمود؟

2- نقش سخاوت در بازاریابی، مدیریت کسب و کار و رهبری چیست و چه آثاری برای سازمان خواهد داشت؟

3- چگونه می توان پژوهش را چه از منظر تولید کننده و چه از منظر مصرف کننده آن در کشور ارتقا داد؟

4- چگونه می توان فاصله بین صنعت و دانشگاه را چه در حوزه آموزش و چه در حوزه پژوهش کاهش داد؟

زمینه های مورد علاقه

 • مدیریت بازاریابی
 • سخاوت در سازمان
 • روش تحقیق
 • تصمیم گیری
 • رهبری سخاوتمند
 • مشاوره مدیریت

همکاران

دکتر غلامرضا جندقی

دکتر غلامرضا جندقی

سردبیر محترم مجله

صفحه شخصی
علی قنبرنژاد

علی قنبرنژاد

مدیر داخلی مجله

دکتر جبار باباشاهی

دکتر جبار باباشاهی

دبیر محترم تخصصی

صفحه شخصی
دکتر حمیدرضا یزدانی

دکتر حمیدرضا یزدانی

دبیر محترم تخصصی

صفحه شخصی
دکتر محمدرضا مهربان پور

دکتر محمدرضا مهربان پور

دبیر محترم تخصصی

صفحه شخصی
دکتر علی اکبر جعفری

دکتر علی اکبر جعفری

دبیر محترم تخصصی

صفحه شخصی
دکتر حسین شریفی

دکتر حسین شریفی

دبیر محترم تخصصی

صفحه شخصی
دکتر تاایشیک گونگ

دکتر تاایشیک گونگ

دبیر محترم تخصصی

صفحه شخصی

همکاران فوق العاده!

در مجله ایرانی مطالعات مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران همکاران فوق العاده ای وجود دارند که موفقیتهای مجله بعد از لطف و عنایت خداوند نتیجه تلاشهای بسیار، نظم بالا ، دقت فوق العاده و همت عالی آنهاست. همین جا اعلام می کنم که از همکاری با آنها به خود می بالم!

پروژه های تحقیقاتی

 • سخاوت در سازمان

  سخاوت در سازمان

  این پروژه به دنبال یافتن جایگاه حقیقی مفهوم سخاوت در سازمان و مدیریت می باشد.

  این پروژه به دنبال یافتن جایگاه حقیقی مفهوم سخاوت در سازمان و مدیریت می باشد.

  سخاوت

  سخاوت

   

  Heading

  some hyperlink

})